dissabte, 18 de juny de 2016

Assemblea General/Asamblea General. Dimarts 21 de juny a la Unió Coral

Mitjançant la present, el Santfeliuenc informa de la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de la temporada 2015/2016

DATA: dimars 21 de juny del 2016
LLOC: UNIÓ CORAL
1ª CONVOCATÒRIA: 20,00 HORES
2ª CONVOCATÒRIA: 20,15 HORES


Ordre del dia:
Presentació i aprovació comptes de la temporada 2015/2016
Presentació i aprovació pressupost de la temporada 2016/2017
Precs i preguntes

Per assistir-hi s'ha d'estar al corrent del pagament de les quotes i/o del carnet del soci

Cal recordar que els familiars del futbol base, que no són socis del club, tenen dret de veu però no de vot.

Sense cap altre particular agraint la seva col·laboració i preguem la seva assistència.

La Junta Directiva Santfeliuenc Futbol Club

Mediante la presente, el Santfeliuenc informa de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la temporada 2015/2016


FECHA :    Martes 21de juny del 2016
LUGAR :    UNIÓN CORAL
1ª CONVOCATÒRIA.   20,00 HORAS
2ª CONVOCATÒRIA.   20,15 HORAS

Orden del día:
Presentación y Aprobación Cuentas Temporada 2015/2016
Presentación y Aprobación Presupuesto Temporada 2016/2017
Ruegos y Preguntas

Para asistir hay que estar al corriente de pago de cuotas y/o del carné de socio.

Recuérdese que los familiares de los jugadores del fútbol base, que no son socios del club, tiene derecho de Voz, pero no de Voto.

Sin otro particular agradecemos su colaboración y rogamos su asistencia.

La Junta Directiva del Santfeliuenc Futbol Club